Polityka prywatności serwisu „O KROK DO PRZODU”

Część I

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz zasady wykorzystania plików cookies przez administratora serwisu internetowego „O krok do przodu” publikowanego pod adresem: okrokdoprzodu.pl.
 2. Ilekroć w niniejszej Polityce prywatności mowa o:
  1. Serwisie – rozumie się przez to serwis internetowy „O krok do przodu”,
  2. Użytkowniku – rozumie się przez to osobę fizyczną korzystającą z usług Serwisu przynajmniej poprzez zapoznawanie się z treściami w nim opublikowanymi,
  3. Administratorze – rozumie się przez to panią Monikę Chutnik, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą etta Monika Chutnik (NIP 8361603994, REGON 021036289).
 3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
 4. Treści opublikowane w Serwisie znajdują się pod ochroną prawa autorskiego, a w szczególności objęte są ochroną przewidzianą w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231. ze zm.). Jakiekolwiek ich wykorzystanie poza Serwisem bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Administratora jest zabronione. Treści zewnętrzne, do których prowadzą odnośniki (łącza) opublikowane w Serwisie, mogą być objęte ochroną prawa autorskiego. Wyłączne kompetencje do zezwalania na korzystanie i określania zasad korzystania z treści zewnętrznych posiadają ich autorzy.
 5. Niniejsza Polityka prywatności ma charakter informacyjny.

Część II

Polityka w zakresie danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników w trakcie zapisywania się do newslettera udostępnianego w ramach Serwisu. Administrator przetwarza następujące dane Użytkowników: adres poczty elektronicznej (e-mail). Zapisanie się do newslettera oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie powyższych danych osobowych w celu przesyłania newslettera.
 2. Administratorem danych osobowych jest pani Monika Chutnik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą etta Monika Chutnik przy ul. Olszewskiego 64/3 we Wrocławiu (51-646 Wrocław), NIP 8361603994, REGON 021036289.
 3. Użytkownicy mogą skontaktować się z Administratorem również za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: monika@chutnik.pl
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. Odbiorcą danych osobowych jest MailerLite– w celu obsługi technicznej procesu przesyłania newslettera. W ramach powierzenia przetwarzania danych powyższemu odbiorcy może dochodzić do przekazania danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
 6. Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu przesyłania do nich newslettera, w którym zawierają się informacje o nowych wpisach na blogu, odcinkach podcastu, webinarach czy organizowanych wydarzeniach.
 7. Udostępnianie danych osobowych jest dobrowolne. Nieudostępnienie tych danych uniemożliwi jednak realizację usługi przesyłania newslettera.
 8. Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizacji usługi przesyłania newslettera – do czasu wypisania się przez użytkownika z tej usługi (punkt 9).
 9. Wypisanie się z usługi przesyłania newslettera (cofnięcie zgody) jest możliwe w każdym czasie poprzez skorzystanie w linku zawartego w przesłanym mailingu lub poprzez powiadomienie Administratora na adres e-mail wskazany w punkcie 3 albo przesyłką pocztową na adres działalności wskazany w punkcie 2, że Użytkownik nie chce dłużej otrzymywać newslettera.
 10. Przetwarzane są przez Administratora dane Użytkowników nie są poddawane profilowaniu.
 11. Administrator danych w celu poprawy jakości Serwisu może korzystać z zewnętrznych narzędzi analitycznych działających na zasadzie zautomatyzowanego zbierania części danych o Użytkownikach (m.in. za pomocą narzędzi typu Google Analytics).
 12. Użytkownik może się zwrócić do Administratora z żądaniem:
   • dostępu do treści swoich danych,
   • ich sprostowania,
   • usunięcia,
   • ograniczenia przetwarzania
   • uzyskania kopii swoich danych,

a także może wnieść sprzeciw wobec przetwarzanych danych jego dotyczących oraz skorzystać z możliwości przenoszenia danych. Uprawnienia te mogą być realizowane poprzez zgłoszenie Administratorowi żądania na adres e-mail wskazany w punkcie 3 albo przesyłką pocztową na adres działalności wskazany w punkcie 2.

     13. Użytkownik ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących następuje z naruszeniem obowiązujących przepisów.

Część III

Polityka w zakresie plików cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, telefonie komórkowym) Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w Serwisie za zgodą Użytkownika, wyrażoną poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym, którym posługuje się Użytkownik. Pliki cookies wykorzystywane są w celach statystycznych, marketingowych i dla poprawy funkcjonalności serwisu.
 3. Na stronie Serwisu używane są dwa rodzaje plików cookies:
  1. sesyjne – pozostają zapisane na urządzeniu Użytkownika do momentu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
  2. stałe – pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej.
 4. Serwis wykorzystuje również dane w LocalStorage i SessionStorage (wygasa po zamknięciu sesji/przeglądarki).
 5. Ograniczenie lub wyłączenie przez Użytkownika stosowania plików cookies jest możliwe w każdym czasie poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej na urządzeniu końcowym Użytkownika. Usunięcie plików cookies jest możliwe w każdym czasie przy wykorzystaniu odpowiedniej funkcjonalności przeglądarki internetowej na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Część IV

Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 1.09.2019 roku.
 2. Prawo wprowadzania do Polityki prywatności zmian i aktualizacji przysługuje Administratorowi.
Img
Nie przegap nowych treści! Bądź zawsze O Krok Do Przodu
Zapisz się na mój newsletter i otrzymuj powiadomienia o nowych artykułach i podcastach. Nie zapomnij potwierdzić subskrypcji klikając w maila, którego ode mnie dostaniesz - dopiero wtedy naprawdę znajdziesz się wśród odbiorców :-)